UED współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi
partiami i organizacjami