Jesteśmy partią zakorzenioną w najlepszej tradycji walki o wolną i demokratyczną Polskę. Partią, którą tworzą doświadczeni politycy wywodzący się z demokratycznej opozycji i ludzie młodzi, niezwiązani wcześniej z polityką. UED jest partią- kontynuatorką Unii Demokratycznej, Unii Wolności, a następnie Partii Demokratycznej. Przewodniczącymi naszej partii byli kolejno: Tadeusz Mazowiecki, Leszek Balcerowicz, Bronisław Geremek, Władysław Frasyniuk oraz Janusz Onyszkiewicz, Brygida Kuźniak i Andrzej Celiński. Obecnie tę funkcję sprawuje Elżbieta Bińczycka.

Chcemy Polski, która jest wspólnym dobrem wszystkich jej obywateli, a polityka nie jest jedynie walką o władzę, ale jest rozumną troską o wspólne dobro.

Chcemy państwa w którym panują rządy prawa i szanuje się Konstytucję, państwa przejrzystego i przyjaznego obywatelom, państwa w którym obywatel czuje się bezpieczny, także przed przestępczością i samowolą władz, państwa wspierającego rozwój przedsiębiorczości, samorządów i inicjatyw obywatelskich, państwa neutralnego światopoglądowo, państwa o zdrowych finansach publicznych. Nasz cel to umacnianie NATO, coraz bardziej zintegrowana i bezpieczna Europa i coraz silniejsze w niej miejsce Polski.