ZARZĄD KRAJOWY

Elżbieta BińczyckaPRZEWODNICZĄCA
Elżbieta Bińczycka – rodowita krakowianka, absolwentka Wydziału Polonistyki – Teatrologii UJ, sekretarz literacka w Narodowym Starym Teatrze. Twórczyni i prowadząca cykl „Spotkanie w antrakcie” oraz „Goście Starego Teatru”. Koordynatorka akcji „Dotknij Teatru” w Małopolsce. Wdowa, syn Jan.
Od 1990 roku związana z jedną formacją polityczną (Unia Demokratyczna, Unia Wolności, Partia Demokratyczna Demokraci.pl) pełniła w niej różne funkcje na szczeblu krajowym i regionalnym. W 2015 roku została przewodniczącą Partii Demokratycznej, a w roku 2016 po przyjęciu podczas Kongresu Nadzwyczajnego PD środowiska Stowarzyszenia Europejskich Demokratów wybrana na przewodniczącą partii Unia Europejskich Demokratów. Podczas Kongresów UED w roku 2017 i 2021 uzyskała reelekcję na stanowisko przewodniczącej. Od 2019 roku jest wiceprzewodniczącą Rady Koalicji Polskiej. Pomysłodawczyni i współtwórczyni Klubów Dyskusyjnych im. Tadeusza Mazowieckiego. Współzałożycielka Stowarzyszenia Kobiety w Centrum.
Jacek ProtasiewiczWICEPRZEWODNICZĄCY
Jacek Protasiewicz Pierwszy Wiceprzewodniczący UED -: w latach 80tych – działacz opozycji demokratycznej, członek władz krajowych Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz lider NZS na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 90tych – samorządowiec, dyrektor biura promocji Wrocławia i rzecznik prasowy Zarządu Miasta oraz radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Od 2001 Poseł na Sejm RP oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego (2004-2014), którego był Wiceprzewodniczącym. W Sejmie obecnej kadencji – członek Komisji ds. UE oraz Komisji Finansów Publicznych.
Z wykształcenia – filolog, w latach 90tych był stypendystą The Kettering Foundation w USA.
Anna Sporyszkiewicz (p.o Sekretarz Generalny)WICEPRZEWODNICZĄCA
Sosnowiczanka, absolwentka LO im. Staszica w Sosnowcu i Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje jako specjalista chemik na Wydziale Farmaceutycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Wdowa, syn Łukasz, troje wnucząt.
Od 1991 roku związana niezmiennie z jedną formacją: Unia Demokratyczna, Unia Wolności, Partia Demokratyczna Demokraci.pl, która w 2016 roku przyjęła nazwę Unia Europejskich Demokratów. Wieloletnia przewodnicząca Regionu Śląskiego UED. Od kilku kadencji pełni funkcję wiceprzewodniczącej UED, a od roku 2021 także p.o. sekretarza generalnego UED.
Z ramienia partii pełniła wielokrotnie mandat radnej Miasta Sosnowiec w latach 1994 – 2006 oraz 2014 – 2018. Zaangażowana społecznie w rozwiązywanie spraw osób niepełnosprawnych w Sosnowcu: Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych (Przewodnicząca) oraz Komisja (PUP) ds. wykorzystania środków z PFRON do rehabilitacji zawodowej. Przewodnicząca Rady Nadzorczej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Środula”.
Michał KamińskiSENATOR
Katarzyna SuchSKARBNIK
Daria BrzezickaRZECZNIK PRASOWY
Obecnie studentka trzeciego roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Przyjęta do Swansea University w Wielkiej Brytanii. W latach 2015-2017 radna Młodzieżowej Rady Dzielnicy Targówek. Parlamentarzystka IV i przewodnicząca klubu V kadencji Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej.

Od 2022 r. przewodnicząca komisji rewizyjnej w młodzieżowym stowarzyszeniu Głos Pokolenia oraz prezeska młodzieżówki UED – Europy Młodych.

Na co dzień pracuje w jednej z warszawskich kancelarii i aktywnie działa w mazowieckich strukturach Koalicji Polskiej. Swoje zainteresowania skupia wokół tematyki prawa rodzinnego i karnego, edukacji oraz ochrony praw dzieci i młodzieży.

Maria Anna KnotheCZŁONEK ZARZĄDU
Historyczka, badaczka migracji (do Brazylii i Stanów Zjednoczonych) na uniwersytetach Warszawskim, Jagiellońskim i w Bremie. Prowadziła również badania w Chicago nad emigracją kobiet z Polski do USA. Muzealniczka i antykwariuszka. W 1991 r. zamiast badać historię postanowiła tworzyć historię i założyła jedną z pierwszych organizacji pozarządowych poświęconych problemom kobiet – Centrum Promocji Kobiet. Autorka projektów szkoleniowych dla kobiet oraz publikacji zarówno z obszaru migracji, jak i rynku pracy kobiet, a także rozwoju organizacji pozarządowych. Pracowała również w jednostkach administracji rządowej w działach zajmujących się równym statusem. Wiele lat spędziła zagranicą, m. in. w Szwajcarii i Armenii, gdzie prowadziła lektorat języka polskiego, historii i kultury na uniwersytecie. Obecnie kontynuuje pracę jako lektorka języka polskiego dla cudzoziemców. W działalności partyjnej od początku ROADu. Radna Dzielnicy Śródmieście w Warszawie w II kadencji samorządowej, kandydatka w wyborach do Sejmu w 1993 r. i do Parlamentu Europejskiego w 2004 r.
Łukasz MalitowskiCZŁONEK ZARZĄDU
Adwokat zapewniający kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych, który w ramach prowadzonej kancelarii w szczególności kieruje swoją ofertę usług prawnych do podmiotów gospodarczych, w tym m.in. prowadzących działalność w obszarze nowych technologii, oczekujących kompleksowej oraz profesjonalnej pomocy prawnej dostosowanej do wyzwań XXI wieku.
Krzysztof MickiewiczCZŁONEK ZARZĄDU
Doradca Podatkowy. Działacz ruchów społecznych od lat 70-tych NSZZ Solidarność, Stowarzyszenie Europejscy Demokraci, Ruch Społeczny Nowa Nadzieja.
Przynależność partyjna: Ruch Społeczny AWS – sekretarz koła, Platforma Obywatelska – różne funkcje w kole i we władzach Regionalnych, Unia Europejskich Demokratów – koło Wrocław Południe.
Praca społeczna obecnie: Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP, czynny uczestnik społeczności lokalnej seniorów osiedla Wrocław Kowale.
Tomasz SakowskiCZŁONEK ZARZĄDU
Urodził się 3 maja 1957 roku w Jeleniej Górze. Absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Nitrze (Słowacja). Obecnie pracuje na stanowisku profesora Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu k/Warszawy. Od 1991 roku był członkiem Unii Demokratycznej, a następnie Unii Wolności i obecnie w Unii Europejskich Demokratów. Działa również aktywnie w stowarzyszeniu Forum Rolnictwa Ekologicznego, które reprezentuje organizacji IFOAM EU zrzeszającej europejskich producentów i przetwórców żywności ekologicznej. Bierze udział w pracach dwóch Grup Dialogu Społecznego działających przy Komisji Rolnictwa Unii Europejskiej. Głównym obszarem jego zainteresowań jest rolnictwo zrównoważone i ekologiczne, rozwój odnawialnych źródeł energii i współpraca z europejskimi grupami producentów mleka i żywności ekologicznej.
Leon SusmanekCZŁONEK ZARZĄDU
Z urodzenia wrocławianin. Absolwent Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej (klasa skrzypiec), II Liceum Ogólnokształcącego oraz Politechniki Wrocławskiej (magister inżynier automatyk), a następnie doktorant tej uczelni.
W przebiegu pracy zawodowej m.in. współwłaściciel firmy zajmującej się techniką satelitarną. Przez 13 lat Pełnomocnik Konsula Honorowego Republiki Słowacji we Wrocławiu.
W działalności społecznej m.in. Radny Rady Miejskiej Wrocławia, Przewodniczący Rady Fundacji Edukacji Międzynarodowej, Senator Politechniki Wrocławskiej.
Członek Unii Europejskich Demokratów od początku jej powstania. Szef Regionu Dolny Śląsk.
Wojciech WarskiCZŁONEK ZARZĄDU
Dr inż. WOJCIECH WARSKI. Absolwent warszawskiego liceum Reytana i Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, na którym też obronił w 1985 roku doktorat. Żonaty, troje dzieci.
Karierę zawodową rozpoczął w 1983 jako programista w PPZ Computex, jednej z pierwszych prywatnych firm informatycznych w Polsce. W 1990 roku rozpoczął własną działalność gospodarczą, która w 2007 roku została przekształcona w spółkę akcyjną Softex Data pod jego kierownictwem.
Działalności zawodowej towarzyszyła działalność społeczna i w organizacjach pracodawców. Od 2008 r. był szefem Konwentu Business Centre Club, a od 2018 wiceprezesem tej organizacji. Obejmując w 2012 r. z jej ramienia funkcję wiceprzewodniczącego Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych, rezygnuje z członkostwa w Platformie Obywatelskiej, w której zasiadał we władzach warszawskich. Pracę społecznika kontynuował w Radzie Dialogu Społecznego jako jej wiceprzewodniczący do września 2019 r. Do grudnia 2021 roku był wiceprezydentem organizacji Pracodawcy RP. Obecnie członek Zarządu Unii Europejskich Demokratów i szef Rady Gospodarczej Koalicji Polskiej.
Przewodniczący Janusz OnyszkiewiczRADA POLITYCZNA
Doktor matematyki, w latach 1960-70 działacz opozycji demokratycznej, 1980-1989 członek najwyższych władz „Solidarności”, wielokrotnie więziony, 1989-2001 poseł na Sejm, 1990-1993, 1997-2000 Wiceminister i Minister Obrony Narodowej, 2004-2009 poseł do Parlamentu Europejskiego i jego Wiceprzewodniczący, Członek Unii Wolności, a następnie Partii Demokratycznej i jej Przewodniczący (2006-2009).
Członkowie Rady KrajowejZNANI POLITYCY
Andrzej Wielowieyski, Stanisław Huskowski, Stefan Niesiołowski