Za nami piękne obchody Święta Flagi, całej Koalicji Polskiej przed Zamkiem w Korzkwi

Mimo że w Konstytucji zapisane jest, iż RP to dobro wspólne wszystkich obywateli i nikogo z niej nie można wykluczać to ostatnie lata pokazały, że propaganda, bezwzględność działań politycznych przeważa nad dobrem wspólnym, nad patriotyzmem – powiedziała Elżbieta Bińczycka.

Nie zabrakło też słów o nadchodzących wyborach:

To są tak istotne wybory, że nie wolno być Wam obojętnymi. Obojętność będzie najgorszym wyborem jaki może się nam w Polsce przytrafić. Miejcie w tym dniu refleksję o przeszłości i pomyślcie o przyszłości – podkreśliła Przewodnicząca UED.

Dlatego też przez te majówkowe dni radośnie świętujmy, ale jesienią pokażmy, że Konstytucja jest dla nas ważna codziennie, a nie tylko od święta. Damy radę!