3 marca Jacek Kuroń obchodziłby swoje 89 urodziny. Wszyscy pamiętamy jego działalność w opozycji, w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej czy pracę jako ministra pracy i polityki socjalnej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego.

Z tej okazji, na zaproszenie uczniów ze CXIX LO im. Jacka Kuronia w Warszawie Przewodnicząca UED Elżbieta Bińczycka wzięła udział w spotkaniu na którym poruszono temat historii, spotkań z J. Kuroniem i obywatelskich powinnościach.

Ludzie tacy jak Kuroń są ponadczasowym wzorem do naśladowania, dlatego cieszymy się, że możemy o nim opowiadać młodemu pokoleniu Polek i Polaków!